Avís Legal

 

Informació general de la pàgina

La present web és l’única web oficial de MUEBLES IZQUIERDO, S.A., amb NIF A08588485, i té el correu electrònic 4FQ.FPLYGHCJGAYR2F4@FO3G@ com una de les formes de contacte electrònic.
D’aquí en endavant ens referirem a MUEBLES IZQUIERDO, S.A., com a MUEBLES IZQUIERDO.

Propietat intel·lectual

Els drets de propietat intel·lectual de la pàgina www.moblesizquierdo.com, el seu codi font, disseny, estructura de navegació, bases de dades i els diferents elements en ell continguts, són de titularitat de MUEBLES IZQUIERDO i és a qui li correspon l’exercici exclusiu dels drets d’explotació d’aquests en qualsevol forma i, en especial, els drets de reproducció, de distribució, de comunicació pública i de transformació.
La informació difosa a la pàgina és titularitat de MUEBLES IZQUIERDO i dels seus autors i tenen la consideració d’obres protegides de conformitat amb les disposicions del Reial Decret 1/1996, del 12 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de Propietat Intel·lectual, i resulten igualment d’aplicació els tractats internacionals subscrits en aquest camp.

Condicions d’ús

Aquestes condicions generals regulen l’accés i la utilització del lloc web www.moblesizquierdo.com (en endavant la Web), que MUEBLES IZQUIERDO posa gratuïtament a disposició dels usuaris d’Internet. Aquest accés implica la seva acceptació sense reserves.
L’usuari es compromet a utilitzar els serveis i la informació facilitada per MUEBLES IZQUIERDO sota els criteris de la bona fe i respectant en tot cas els principis d’ús generalment acceptats i sense contravenir l’ordre públic i la legislació vigent.

Usos permesos

S’autoritza la visualització, la impressió i la descàrrega parcial del contingut de la Web només si es compleixen les següents condicions:

1. Que sigui compatible amb la finalitat de la Web.
2. Que es realitzi amb l’exclusiu ànim d’obtenir la informació continguda per a l’ús personal i privat o per a la seva distribució, comunicació pública, transformació o descompilació.
3. Que cap dels continguts relacionats amb la Web siguin modificats de cap manera.
4. Que cap gràfic, icona o imatge disponible a la Web sigui utilitzat, copiat o distribuït separadament del text o de la resta de les imatges que l’acompanyen.

Reserves de domini

MUEBLES IZQUIERDO es reserva la facultat d’efectuar, en qualsevol moment i sense necessitat de previ avís, modificacions i actualitzacions de la informació continguda a la Web, de la configuració i de la presentació d’aquesta i de les condicions d’accés.

Responsabilitats

1. Exempció de responsabilitats per continguts o funcionament del lloc web

MUEBLES IZQUIERDO no garanteix la inexistència d’interrupcions o errors en l’accés a la Web o al seu contingut, ni que aquest es trobi actualitzat. MUEBLES IZQUIERDO realitzarà totes aquelles tasques per a corregir els errors, restablir les comunicacions i actualitzar els continguts, sempre que no apareguin causes que ho facin impossible o siguin de difícil execució, i tan aviat com tinguem notícia dels errors, de les desconnexions o de la falta d’actualització en els continguts.

2. Exempció de responsabilitats per l’ús del lloc web

Tant l’accés a la Web com l’ús no consentit que es pugui fer de la informació que hi conté és de l’exclusiva responsabilitat de l’usuari que la realitzi. MUEBLES IZQUIERDO no respondrà de cap conseqüència, dany o perjudici que es pugui derivar d’aquest accés o ús.
MUEBLES IZQUIERDO no es farà responsable dels errors de seguretat que es puguin produir ni dels danys que es puguin causar al sistema informàtic de l’usuari (hardware i software), o als fitxers o documents emmagatzemats en aquest, com a conseqüència de:

1. la presència de virus a l’ordinador de l’usuari que sigui utilitzat per la connexió als serveis i continguts de la Web.
2. un mal funcionament del navegador o de l’ús de les versions no actualitzades. L’usuari es compromet a utilitzar la pàgina web, els seus continguts i serveis de conformitat amb la llei i amb aquest avís legal. L’usuari s’abstindrà en tot moment d’utilitzar qualsevol de les informacions o serveis amb finalitats il·lícites, prohibides o lesives per als interessos de tercers.

Usos prohibits

La utilització no autoritzada de la informació continguda a la Web, la seva revenda, com també la lesió de drets de Propietat Intel·lectual o Industrial de MUEBLES IZQUIERDO donarà lloc a les responsabilitats legalment establertes.
Tot enllaç de tercers a la Web ha de ser a la seva pàgina principal, i queden expressament prohibits els “links profunds”, el “framing” i qualsevol altre aprofitament dels continguts de la Web a favor de tercers no autoritzats.

Comunicats

Els comunicats per part de MUEBLES IZQUIERDO, es regeixen sota els següents preceptes:

En aplicació de la Llei 34/02 de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç (LSSI-CE), i del “Reglament General de Protecció de Dades” a la llei aplicable (Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre , de Protecció de dades Personals i garantia dels drets digitals), estem obligats a comunicar-li que la seva adreça de correu podria formar part de les nostres base de dades, formant així part d’un fitxer automatitzat: de contactes, amb l’objectiu d’oferir notícies de la nostra companyia, i dels nostres productes i serveis, o de clients i / o proveïdors amb l’objectiu de mantenir relacions comunicatives entre la nostra companyia i vostè.

L’empresa propietària i responsable de l’fitxer és envans MUEBLES IZQUIERDO, SA.

També l’informem que, d’acord amb “Reglament General de Protecció de Dades” a la llei aplicable (Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals), vostè té dret d’accés , rectificació, cancel·lació, limitació, portabilitat i oposició, que podrà exercitar per carta a envans MUEBLES IZQUIERDO, SA; Avinguda Matadepera, 27; 08207 Sabadell o bé per correu electrònic a 4FQ.FPLYGHCJGAYR2F4@FO3G@.

Així mateix pot consultar la nostra politica de privacitat en el següent enllaç: https://www.moblesizquierdo.com/ca/politica-de-privacitat