Política de privacitat

Data de darrera modificació: 09 de octubre de 2020.

MUEBLES IZQUIERDO, S.A., amb NIF A08588485, és una empresa familiar dedicada al moble amb àmplia experiència en el sector mobiliari, la seva fabricació i la decoració de la llar i que te el correu electrònic 4FQ.FPLYGHCJGAYR2F4@FO3G@ com una de les formes de contacte electrònic.
Ens referirem a partir d’ara a MUEBLES IZQUIERDO, S.A., com a MUEBLES IZQUIERDO.

Al utilitzar els nostres serveis i/o accedir als nostres llocs webs, vostè reconeix que ha llegit i comprès la present política de privacitat, així com les pràctiques de recopilació i tractament de la informació descrites en ella.

És possible que efectuem canvis en la present política de privacitat de manera regular; per això, li recomanem que la revisi de forma regular per a mantenir-se informat de qualsevol actualització que es produeixi.

Resum

La present política de privacitat descriu en detall la nostra política i les nostres pràctiques en relació amb la recopilació, ús i divulgació de les seves dades personals.

La gestió de les seves dades personals comporta una gran responsabilitat. És per aquest motiu, que ens prenem aquest aspecte amb molta serietat i donem la màxima prioritat a la seguretat i confidencialitat de la mateixa, ja sigui quan visita els nostres llocs webs, o mitjançant qualsevol altra via de tractament.

1.- Recopilació de les seves dades personals

Com a dades personals s’entén qualsevol informació sobre un individu a partir de la qual aquest pot ser identificat, com ara adreces electròniques, codis d’identificació fiscal (NIF o NIE a nivell d’Espanya, VAT ID a nivell de la Unió Europea), adreces d’enviament i facturació, dades bancàries i / o contrasenya.

Això no inclou les dades resultants quan la identitat hagi estat eliminada (dades anònimes).

2.- Com utilitzem les seves dades personals

Utilitzem les dades personals que recollim sobre vostè només per a fins específics.

Això inclou, però no es limita a, oferir-li els nostres serveis, gestionar el seu registre i compte, incloent el seu accés a i ús dels nostres llocs web, gestionar i facilitar consultes, comunicar-nos amb vostè sobre el seu compte o ús del nostre lloc i serveis, respondre a, o realitzar el seguiment dels seus comentaris i preguntes, i de qualsevol altra forma de prestar servei al client, notificar-li canvis en els nostres termes o política de privacitat, notificar-li promocions i ofertes especials, investigar i evitar les activitats fraudulentes o il·lícites, activitats il·legals o no autoritzades, administrar i protegir el nostre negoci i resoldre litigis o solucionar problemes.

Només farem servir les seves dades personals d’acord amb el que estableix la llei. En la majoria dels casos, utilitzarem les seves dades personals en les següents circumstàncies:

 • Quan necessitem executar el contracte que estem a punt de signar o que signi amb nosaltres.
 • Quan sigui necessari per a la consecució dels nostres interessos legítims (o els d’un tercer), sempre que aquests interessos no contravinguin els seus interessos ni vulneren els seus drets fonamentals.
 • Amb el seu consentiment.
 • Quan necessitem complir una obligació legal o reglamentària.
 •  

Màrqueting

Rebrà missatges de màrqueting nostres si ens ha donat el seu consentiment, si ho ha sol·licitat o si ha adquirit béns o serveis nostres i si no ha renunciat a rebre missatges de màrqueting.

Cada vegada que rep un correu electrònic d’aquesta classe, podrà indicar-nos si no desitja rebre’ls més. Podrà cancel·lar la subscripció de cadascuna d’aquestes comunicacions de màrqueting en qualsevol moment fent clic a l’enllaç de cancel·lació de subscripció.

Recordi que pot ser que li seguim enviant comunicacions de serveis i missatges administratius relacionats amb els serveis que vostè tingui contractats amb nosaltres o altres d’interès general sobre la nostra empresa. No és possible donar-se de baixa d’aquestes comunicacions de servei.

3. Amb qui compartim les seves dades personals

Les dades que ens proporcioni són compartides en aquests àmbits:

 • Empreses proveïdores de productes i/o serveis personalitzats, o material informàtic:
  Seran aquelles empreses que per al lliurament d’un producte i/o servei, aquest ha de ser registrat a nom del client final indicant dades personals com nom, adreça social i adreça de correu electrònic.
 • Empreses de transport:
  Si el client compra productes que s’han de lliurar al seu domicili ja sigui social o fiscal, es comparteix la informació mínima requerida per al lliurament.
 • Serveis bancaris i financers:
  En alguns supòsits, i sempre sota autorització del client poden demanar dades bancàries per a la realització de domiciliacions recurrents dels pagaments relatius als nostres serveis.
  Així mateix, es poden demanar altres dades financeres per a la realització d’estudis de viabilitat econòmica d’operacions contractuals.
 • Registre de garanties de productes:
  Es proporcionen les dades bàsiques per a que les garanties dels productes adquirits siguin registrats a nivell de client final.

També és possible que compartim la seva informació si considerem, a la nostra total discreció, que aquesta divulgació és necessària:

 • Per a complir amb citacions, ordres judicials o altres processos legals; per a establir o exercir els nostres drets legals; per a defensar-nos de demandes legals; o en altres casos en què la llei ho exigeixi. En aquests casos, ens reservem el dret de presentar o retirar qualsevol objecció o dret legal què disposem;
 • per a investigar, prevenir o prendre mesures pel que fa a les activitats il·legals o presumptament il·legals; per a protegir i defensar els drets, la propietat o la seguretat de MUEBLES IZQUIERDO, dels nostres clients o de tercers; i en relació amb les nostres Condicions d’ús i altres acords.
 •  

A més de l’establert anteriorment, rebreu una notificació quan les seves dades personals es vagin a compartir amb tercers, i podrà decidir si vol que no compartim aquesta informació.

4. Quant de temps conservem les seves dades personals

Només conservarem les seves dades personals el temps necessari per a complir els fins pels quals l’hàgim recopilat, inclosos els fins per a satisfer qualsevol requisit legal, comptable i de presentació d’informes reglamentaris.

Per a determinar el període de retenció apropiat, tenim en compte la quantitat, la naturalesa i el grau de confidencialitat de les dades personals, el risc potencial que pugui ocasionar l’ús o divulgació de les seves dades personals, els fins pels quals processem aquestes dades i si podem assolir aquestes finalitats mitjançant altres mitjans, així com les disposicions legals vigents.

Podem conservar certa informació un cop finalitzada la nostra relació contractual per exemple, si cal per a complir les nostres obligacions legals o per a exercir, per a mantenir la seguretat, per a impedir fraus i abusos i per a defensar o fer complir els nostres drets.

5. Cookies

Pot consultar la nostra politica de cookies en el següent enllaç

6. Els seus drets

Podrà consultar, complementar o actualitzar la informació que ens hagi facilitat de diverses formes:

 • Si vostè s’ha registrat amb les seves dades a través d’una de les nostres pàgines webs on comercialitzem els nostres productes, podrà realitzar aquestes modificacions a través dels apartats corresponents del seu compte, un cop s’hagi identificat amb les seves credencials de registre.
 • Si vostè va facilitar les seves dades per altres vies diferents, com ara en paper, correu electrònic, etc, podrà posar-se en contacte amb nosaltres a través de correu electrònic, formularis de contacte o telèfon.

D’acord amb la llei aplicable, vostè té dret d’accés, dret de rectificació, dret de supressió, dret de restricció de processament, dret de portabilitat de dades i dret d’oposició. A continuació pot trobar més detalls i informació sobre com i quan pot exercir els seus drets. Respondrem a la seva petició sense demora.

D’acord amb la llei aplicable (article 13 del RGPD (EU) 2016/679), vostè pot tenir els següents drets en relació amb les seves dades personals:

 • Dret a sol·licitar accés a les seves dades personals. Això li permet rebre una còpia de les dades personals que conservem sobre vostè i comprovar que les processem legalment.
 • Dret a sol·licitar la correcció de les seves dades personals si no són precises. També pot complementar qualsevol dada personal incompleta que tinguem, tenint en compte els objectius del processament.
 • Dret a sol·licitar l’eliminació de les seves dades personals si:
  • les seves dades personals no són necessaries per als fins per als quals els recopilem o processem; o
  • vostè retira el seu consentiment si el processament de les seves dades personals es basa en consentiment i no hi ha cap altre fonament jurídic; o
  • vostè objecta el processament de les seves dades personals i nosaltres no tenim un motiu legítim fonamental per al processament; o
  • les seves dades personals estan sent processades il·legalment; o
  • les seves dades personals s’han d’eliminar per al compliment d’una obligació legal.
 • Dret a objectar al processament de les seves dades personals. Complirem la seva petició a menys que tinguem un interès legítim fonamental convincent per al processament o necessitem seguir processant les seves dades personals per a establir, exercir o defensar una demanda legal.
 • Dret a restringir el processament de dades personals si:
  • vostè qüestiona la precisió de les seves dades personals, durant el període en què hem de verificar la precisió de les dades personals; o
  • el processament és il·legal i vostè s’oposa a l’eliminació de les seves dades personals i sol·licita una restricció; o
  • ja no necessitem les seves dades personals a l’efecte de processament, però vostè necessita les seves dades personals per a demandes legals; o
  • vostè ha objectat al processament, durant el període en què hem de verificar els motius legítims fonamentals.
 • Dret a portabilitat de dades. Pot sol·licitar-nos que rebem les dades personals que l’afecten. També pot sol·licitar-nos que enviem aquestes dades personals a un tercer, quan sigui viable. Vostè només té aquest dret si contempla dades personals que ens ha proporcionat, el processament es basa en un consentiment o és necessari per a la formalització d’un contracte entre vostè i nosaltres, i el processament es realitza per mitjans automatitzats.

Per a exercir la resta dels seus drets pot presentar una sol·licitud per correu electrònic a 4FQ.FPLYGHCJGAYR2F4@FO3G@.

No haurà de pagar una tarifa per a accedir a les seves dades personals (ni exercir cap dels altres drets descrits en aquesta Política de privacitat). No obstant això, podrem cobrar una taxa raonable si la seva sol·licitud és manifestament infundada, repetitiva o desmesurada.

Podrem veure’ns en la necessitat de sol·licitar-li informació específica que ens ajudi a confirmar la seva identitat i garantir el seu dret a accedir a les seves dades personals (o a exercir la resta dels seus drets). Aquesta és una mesura de seguretat destinada a garantir que les seves dades no es revelin a una altra persona que no tingui dret a rebre-les. En un esforç per agilitzar la nostra resposta, és possible que ens posem en contacte amb vostè per a demanar-li informació addicional en relació amb la seva sol·licitud.

7. Com protegim seves dades personals

Volem que se senti segur al utilitzar els nostres serveis, i ens comprometem a protegir les dades personals que recopilem. Encara que cap lloc web pot garantir una seguretat perfecta, hem implementat i mantenim mesures físiques, administratives, tècniques i organitzatives apropiades per a protegir les dades personals que ens proporciona davant l’accès no autoritzat o il·legal, la revelació d’informació, i contra pèrdues, danys, alteracions o destruccions accidentals.

Per exemple, només els empleats autoritzats poden accedir a les dades personals, i només poden fer-ho per dur a terme funcions empresarials permeses. Així mateix, utilitzem codificació per transmetre les seves dades personals entre el nostre sistema i el seu, així com entre el nostre sistema i el de les parts amb les que compartim la informació confidencial; a més, fem servir tallafocs i sistemes de detecció d’intrusos per evitar que les persones no autoritzades obtinguin accés a les seves dades personals.

8. Informació relativa a menors d’edat

Els serveis oferts per MUEBLES IZQUIERDOja sigui a través dels seus llocs webs, o pels seus professionals, són serveis i/o productes per al públic en general i no s’ofereixen serveis dirigits a menors. No recopilem deliberadament dades relacionades amb menors d’edat. En cas que sapiguem que un menor d’edat ens ha enviat dades personals, eliminarem o destruirem aquesta informació tan aviat com sigui raonablement possible.

9. Enllaços externs

És possible que la nostra web inclogui enllaços a llocs web, complements i aplicacions de tercers. Si vostè accedeix a altres llocs web des dels enllaços proporcionats en el nostre lloc web, els operadors d’aquests llocs web poden recopilar o compartir informació sobre vostè. Aquesta informació es farà servir de conformitat amb la seva política de privacitat, que podrà ser diferent de la nostra. Nosaltres no controlem aquests llocs web de tercers i recomanem que examini les declaracions de privacitat publicades en altres llocs web per a conèixer els seus procediments a l’hora de recopilar, utilitzar i divulgar dades personals.

10. Transferències internacionals

Les seves dades personals es poden guardar en o transferir a països fora de l’Àrea Econòmica Europea per als fins descrits en aquesta Política de privacitat. Quan guardem o transferim les seves dades personals fora de l’Àrea Econòmica Europea, prenem les precaucions següents per garantir que les seves dades personals es protegeixen degudament.

Sempre que guardem o transferim les seves dades personals fora de l’Àrea Econòmica Europea, ho farem d’acord amb la llei aplicable i garantirem que es proporciona un grau similar de protecció als mateixos, implementant salvaguardes. Les transferències de dades personals es fan:

 • a països reconeguts per la Comissió Europea per proporcionar un nivell adequat de protecció, o;
 • a països que no ofereixen una protecció adequada, però la transferència s’ha regit per les clàusules contractuals estàndard de la Comissió Europea o mitjançant la implementació d’altres solucions de transferències transfrontereres apropiades per a proporcionar una protecció adequada.

En utilitzar els nostres serveis, vostè accepta que les seves dades personals es puguin transferir a les nostres instal·lacions i a les d’aquells tercers amb els quals les compartim, tal com es descriu en la present Política de privacitat.

11. Canvis en la present Política de privacitat

MUEBLES IZQUIERDO pot canviar o modificar aquesta Política de privacitat de tant en tant. En la primera pàgina d’aquesta Política de privacitat indicarem la data en què s’han realitzat les últimes revisions a la present Política de privacitat, i totes les revisions tindran efecte immediatament després de la seva publicació. Notificarem als nostres clients tots els canvis importants que es realitzen a la present Política de privacitat mitjançant l’enviament d’un avís a l’adreça de correu electrònic que ens hagin proporcionat o mitjançant la publicació d’un avís en el nostre lloc web. Li recomanem que consulti la present Política de privacitat periòdicament per a revisar la versió més actual.

12. Com pot posar-se en contacte amb nosaltres

Si té alguna pregunta o queixa sobre el processament de les seves dades personals per part nostra, pot posar-se en contacte amb nosaltres a 4FQ.FPLYGHCJGAYR2F4@FO3G@.  També té dret a presentar una reclamació a l’autoritat supervisora sobre la forma en què processem les seves dades personals, però li preguem que en primera instància contacti amb nosaltres per a fer-nos càrrec dels seus dubtes o preguntes.

Les nostres dades completes de contacte són:

MUEBLES IZQUIERDO, S.A.
Avinguda Matadepera, 27
08207 Sabadell

A l’atenció de: Agent de Privacitat / Departament Jurídic
Correu electrònic: 4FQ.FPLYGHCJGAYR2F4@FO3G@